Умови використання

Дата останнього оновлення: 26 липня 2022 р.

Огляд

Цей Сайт (https://zeeks.co/) надається як послуга відвідувачам, користувачам та іншим третім особам («Користувач», «Ви») лише для загальної інформації.

Ці Умови використання («Умови використання») містять положення та умови, які стосуються доступу Користувача та користування Сайтом. Сайтом володіє і керує Zeeks та всі її дочірні компанії («Компанія», «Ми», «Нас»).

Отримавши доступ або використовуючи веб-сайт, Користувач погоджується дотримуватися цих Умов використання, усіх застосовних законів і нормативних актів, а також погоджується з тим, що самостійно несе відповідальність за дотримання будь-яких застосовних місцевих законів. Користувач погоджується не використовувати Сайт для того, щоб:

Компанія може в будь-який час переглянути Умови використання, опублікувавши оновлену версію на Сайті, і Ви погоджуєтеся, що використання Вами Сайту після таких змін означатиме вашу згоду з цими змінами. Зміни в Умовах використання не матимуть зворотної сили.

Якщо Ви відвідуєте наш сайт, Ви приймаєте ці Умови використання. Якщо Ви не згодні з будь-яким із положень, вам забороняється користуватися або отримувати доступ до цього сайту чи будь-яких даних чи послуг, що надаються через сайт; і Ви повинні негайно залишити сайт.

Права власності

Усі матеріали на Сайті, включно з, але не обмежуючись авторським правом, товарними знаками, знаками обслуговування, комерційними та доменними іменами, дизайном, вмістом, фотографіями, і є об’єктами інтелектуальної власності, незалежно від того, зареєстровані вони чи не зареєстровані, належать чи законно використовуються Компанією, при цьому Користувачам у будь-якому разі заборонено використовувати такі матеріали без попередньої письмової згоди Компанії.

Якщо інше прямо не дозволено в цьому документі або на Сайті, Ви погоджуєтеся, що не будете відображати, поширювати, ліцензувати, демонструвати, публікувати, відтворювати, дублювати, копіювати, створювати похідні роботи, змінювати, продавати, перероблювати, використовувати, передавати або завантажувати будь-яку частину Сайту, використання Сайту або доступ до Сайту для будь-яких комерційних цілей. Купівля, обмін, продаж та/або просування (комерційне чи інше) вмісту Сайту суворо заборонено та є суттєвим порушенням цих Умов використання.

Нічого з того, що міститься на Сайті, не можна тлумачити як надання, непрямим шляхом, шляхом естопелю або іншим чином, будь-якого дозволу чи права на використання будь-якої торгової марки, представленої на Сайті, без письмового дозволу Компанії. Використання Вами торгових марок або будь-якого іншого вмісту Сайту суворо заборонено за відсутності спеціального на те дозволу. Повідомляємо, що Компанія агресивно захищатиме свої права інтелектуальної власності в повному обсязі згідно закону.

Погоджуючись із цими Умовами, Ви визнаєте, що у відносинах між Компанією та Вами всі права, титули та інтереси стосовно Сайту та його вмісту належать виключно Компанії. Заборонено використовувати Сайт чи його вміст будь-яким способом без прямого дозволу, наданого цими Умовами використання.

Компанія не володіє вмістом, який ви надаєте Сайту. Компанія може використовувати наданий вами вміст. Ви надаєте Компанії всесвітнє, невиключне, безстрокове, безвідкличне, безоплатне, субліцензійне, передаване право та дозвіл на використання, відтворення, редагування, зміну, переформатування, часткове використання, видалення, переклад, демонстрацію, розповсюдження, практикування, комерціалізацію та розголошення третім сторонам будь-який наданий Вами Сайту вміст. Ви заявляєте та гарантуєте, що володієте або контролюєте всі права та маєте право надати нам описаний вище дозвіл.

Ви розумієте та визнаєте, що несете відповідальність за будь-який користувацький контент, який ви надсилаєте або додаєте, а також ви несете повну відповідальність за такий вміст, включаючи його законність, надійність, точність і відповідність.

Дозволене використання

Якщо ви погоджуєтеся та виконуєте положення цих Умов використання, і якщо ці Умови використання не будуть припинені Компанією, вам дозволяється переглядати Сайт і його вміст.

Компанія залишає за собою право змінювати або припиняти, тимчасово чи остаточно, роботу Сайту (або будь-якої його частини) з повідомленням або без нього. Ви погоджуєтеся з тим, що Компанія не несе відповідальності перед вами чи будь-якою третьою стороною за будь-які зміни, призупинення або припинення роботи Сайту.

Інформація, доступна на цьому сайті

Контент, доступний на Сайті, має призначення загального інформаційного ресурсу і надається виключно на умовах «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНИЙ». Вміст сайту не є гарантією доступності будь-яких послуг. 

Жодні документи чи інформація чи будь-що інше на цьому Сайті не можуть вважатися такими, що створюють партнерські відносини між Користувачем і Компанією.

Компанія не гарантує, що хтось із роботодавців буде запитувати інформацію про кандидата, надіслану через цей сайт, чи проведе співбесіду, чи найме кандидата, або що будь-які кандидати будуть доступні чи відповідатимуть потребам якогось із роботодавців. Ми не надаємо жодних заяв або гарантій щодо остаточних умов і тривалості будь-якої зустрічі, організованої через цей сайт. Ми не гарантуємо, що будь-який роботодавець або клієнт зберігатиме конфіденційність будь-якої наданої їм інформації або даних про кандидата.

Посилання на інші сайти та матеріали третіх сторін

Сайт може містити посилання на сайти, якими керують інші сторони. Компанія надає посилання на інші сайти для зручності; однак Компанія не несе відповідальності за роботу веб-сайтів третіх осіб. Такі посилання не означають схвалення Компанією інформації чи матеріалів на будь-якому іншому сайті, і Компанія відмовляється від будь-якої відповідальності щодо доступу Користувача до сайтів за посиланнями та їх використання.

За жодних обставин Компанія не несе відповідальності за будь-який вміст або матеріали будь-яких третіх сторін, включно з, але не обмежуючись, будь-якими помилками чи упущеннями в будь-якому вмісті, або будь-якими збитками чи пошкодженнями будь-якого роду, понесеними в результаті використання будь-якого такого вмісту. Компанія має право на власний розсуд відмовити або видалити будь-який вміст, доступний через Сайт. 

Припинення доступу

Компанія може припинити або призупинити доступ Користувача до Сайту негайно, без попереднього повідомлення або відповідальності, з будь-якої причини, включно з, але не обмежуючись, порушенням Користувачем Умов використання.

Усі положення Умов за своїм характером залишаються в силі після припинення доступу, включно з, але не обмежуючись, положенням про право власності, відмову від гарантій, відшкодування та обмеження відповідальності.

Регулюючий закон

Ці Умови регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України, без урахування його колізійних положень.

Неспроможність Компанії забезпечити дотримання будь-яких прав або положень цих Умов використання не вважатиметься відмовою від цих прав. Якщо суд визнає будь-яке положення цих Умов використання недійсним або таким, що не має позовної сили, решта положень цих Умов використання залишатимуться в силі.

Конфіденційність даних

Через Сайт збираються певні особисті дані. Детальна інформація про обробку Компанією таких персональних даних доступна в нашій Політиці конфіденційності.

Якщо у вас виникли запитання, сумніви чи пропозиції щодо цих Умов використання, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою: [email protected].